از یک پا درد ساده تا واریس

از یک پا درد ساده تا واریس ابتدا احساس می کنید که که پاهایتان درد می کند، بعد دردی توام با خستگی به سراغتاتن می آید، اگر بار اولتان باشد که درد های اینچنینی را احساس می کنید قطعا آن را به علتی ربط داده و پشت گوش می ندازید، اما نکته این جا است […]

read more »
تماس با ما