آيا ليزر موهاى زائد سرطان زا است؟ 

آيا ليزر موهاى زائد مى تواند سرطان زا باشد؟ اكثر بانوان در همه جاى دنيا از موهاى زائد در مناطق مختلف بدن خود رنج مى برند و شيوه مناسب براى از بين بردن اين موها همواره يكى از مهمترين دغدغه هاى بانوان است. اين در حالى است كه روش هاى گوناگونى براى از بين بردن […]

read more »
تماس با ما