لوپوس، بیماری نادر دیگر 

بسیاری از ما بار ها و بارها  از رسانه های جمعی شاهد به وجود آمدن کمپین هایی بوده ایم که اکثر آن ها حامی و پشتیبان یک سری از بیماری های نادر پوستی بوده اند. این آمار از ایجاد کمپین های می تواند به دو علت برگردد، یک؛ شیوع بیماری های پوستی در کشور و […]

read more »
تماس با ما